Palvelut/Tjänster
Tervetuloa musiikkiterapiaan!/ Välkommen på musikterapi!

Musiikkiterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon useimmiten hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Musiikkiterapiaan voi myös tulla esimerkiksi kouluterveydenhoitajan tai erityisopettajan suosituksesta. Kun musiikkiterapiaa suositellaan hoito- tai kuntoutussuunnitelmassa, sen kustannukset voi korvata esim. Kela, sairaanhoitopiiri tai asiakkaan kotikunta. Mikäli lähetettä tai suositusta ei ole, terapiaa voi saada myös omakustanteisesti. Tällöin sovitaan aluksi arviointikäynneistä tai kokeilujaksosta.


Tarjoan seuraavia Musiikkiterapiapalveluja:

  • musiikkiterapiatarpeen arviointeja
  • Yksilömusiikkiterapiaa


Minulla on voimassaoleva palveluntuottajasopimus KELAN kanssa:

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (Musiikkiterapia/yksilöterapia) joka on Kelan järjestämä ja rahoittama. Kela maksaa kuntoutujan etuudet. Tarkempia tietoja Kelan etuuksista: www.kela.fi

Olen valmistunut musiikkiterapeutiksi vuonna 2012 Yrkeshögskolan NOVIAsta toiminnallisen musiikkiterapiamenetelmän koulutuksesta (TMT). Asiakkaistani suurin osa on lapsia ja nuoria, joilla on haasteita vuorovaikutuksessa, kielen kehityksessä, itseilmaisussa, tunteiden säätelyssä,  käyttäytymisessä, keskittymisessä ja tarkkaavaisuudessa tai toiminnallisissa valmiuksissa. Asiakkaina on myös kehitysvammaisia, autistisia lapsia ja aikuisia sekä lapsia, joilla on erilaisia oppimisvaikeuksia.

Musiikkiterapiaopintojeni lopputyön aiheena valitisin tutkia miten TMT musiikkiterapia vaikuttaa henkilöihin joilla on pitkälle edennyt  muistisairaus.

Käytän musiikkiterapityössäni toiminnallista musiikkiterapiamenetelmää TMT (neurologinen musiikkiterapiakuntoutus) tai aktiivista musiikkiterapiamenetelmää asiakkaan tilanteesta riippuen.

Työskentelykieleni ovat ruotsi ja suomi.

Toteutan musiikkiterapiaa kotikäynteinä, esimerikiksi toimintakeskuksessa, koulussa, asuntolassa sopimuksen mukaan.